RD Smart Elmi Tədqiqat Mərkəzi

Texnologiyalar əsrində prioritet istiqamətlərin düzgün seçilməsi, yüksək texnoloji tutumlu iqtisadiyyatın qurulması və dayanıqlı inkişafının təmin edilməsində başlıca amildir. Bunu nəzərə alaraq, RD Smart Tədqiqat Mərkəzi yaradılmışdır.

Mərkəzin məqsədi qabaqcıl innovativ yüksək texnologiyaları Azərbaycanda istehsal etmək, ölkədə elm tutumlu sənayenin inkişafına xidmət etməkdir. 

Mərkəzdə əsas fəaliyyət aşağıdakı sxem üzrə həyata keçirilir